【Haruki Muramatsu VS Keita Ono】 

SUPER DARTS 2017・2018冠軍狹路相逢,一觸即發! 第4局・第5局連續兩場701每一鏢都扣人心弦,不容錯過。
請勿錯過這場決定世界最強鏢手的國際巡迴賽 「SOFT DARTS WORLD CHAMPIONSHIP 2018 THE WORLD」 STAGE 3的吸睛賽事!